House Design

การออกแบบเน้นการใช้งานเป็นรูปแบบสตูดิโอที่ไว้สำหรับ Cooking และถ่ายทำอาหาร เราออกแบบให้มีฟังคชั่นที่ครบครัน เว้นพื้นที่สำหรับให้ทีมงานถ่าย